ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΝΟΥΣ

Ανοσολογικές-Ορμονολογικές Εξετάσεις

Βιοχημικές Εξετάσεις

Ειδικές Εξετάσεις

Η βασική αιματολογική εξέταση (πραγματοποιείται προληπτικά κάθε 6 μήνες) περιλαμβάνει τη μέτρηση και αξιολόγηση των εξής στοιχείων: 

 

 • Λευκά αιμοσφαίρια, Λεμφοκύτταρα, Μονοπύρηνα, Ουδετερόφιλα, Ηωσινόφιλα, Βασεόφιλα, άτυπα λεμφοκύτταρα, άωρα κοκκιοκύτταρα σε ποσοστό επί τοις % και απόλυτο αριθμό
 • Ερυθρά αιμοσφαίρια, Μέσο όγκο ερυθρών, Αιμοσφαιρίνη, Εύρος κατανομής ερυθρών, Αιματοκρίτη, MCH, MCHC
 • Αιμοπετάλια (PLT), Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων, PCT, MPVΣυμπληρωματικά, διενεργούνται και άλλες αιματολογικές εξετάσεις, για ομάδα αίματος ΑΒΟ, ομάδα Rhesus, Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ), άμεση/έμμεση COOMBS, έλεγχος Δρεπάνωσης, έλεγχος Μεσογειακής Αναιμίας-Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης, Αφυδρογονάση της 6-Φωσφορικής γλυκόζης (G-6-PD) και άλλες εξειδικευμένες αιματολογικές εξετάσεις κατόπιν συνεννόησης.

Στο εργαστήριο μας διενεργούνται οι παρακάτω ορμονολογικές εξετάσεις:

 

 • Ορμόνες γυναικείας αναπαραγωγής (προλακτίνη, προγεστερόνη, οιστραδιόλη, Β-χοριακή γοναδοτροπίνη, FSH, LH κ.ά.)
 • Ορμόνες ανδρικής αναπαραγωγής (τεστοστερόνη ελεύθερη/ολική κ.ά)
 • Εργαστηριακός έλεγχος προστάτη(PSA/Free PSA)
 • Καρκινικοί δείκτες 
 • Άλλες ορμόνες: ινσουλίνη, καλσιτονίνη, κορτιζόλη, παραθορμόνη, αδρεναλίνη, αλδοστερόνη, έλεγχος επινεφριδίων κ.ά.
 • Ειδικές πρωτεΐνες-ορμόνες: βιταμίνη Β12, φυλλικό οξύ, φερριτίνη, τρανσφερίνη, TIBC, CRP, ρευματοειδής παράγων, C3/C4, ASTO κ.ά.

 

Συνδυαστικά με τις ορμονολογικές ή και μεμονωμένα, μπορούν να πραγματοποιηθούν οι εξής ανοσολογικές εξετάσεις:

 

 • Έλεγχος για αυτοάνοσα νοσήματα (ΑΝΑ, ΑΜΑ, ASMA, anti-DNA, c-ANCA/p-ANCA, Ro/La, anti-Sm, anti-Scl-70, anti-β2 GPI κ.ά.).
 • Ποσοτικός έλεγχος ανοσοσφαιρινών IgA, IgM και IgG.
 • Ανοσολογικός έλεγχος ιογενών-μικροβιακών λοιμώξεων (ερυθρά, τοξόπλασμα, κυτταρομεγαλοϊός-CMV κ.ά.)
 • Έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και λοιμώξεων: AIDS-HIV 1/2, Δείκτες Ηπατίτιδας(Πλήρης Έλεγχος) κ.α.

Στο βιοχημικό τμήμα του εργαστηρίου μας πραγματοποιούνται οι εξής βιοχημικές εξετάσεις:

 

 • Έλεγχος διαβήτη: σάκχαρο, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, καμπύλη σακχάρου.
 • Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας: SGOT, SGPT, γ- GT κ.α.
 • Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας: ουρία, κρεατινίνη κ.α.
 • Πλήρες λιπιδαιμικό προφίλ: χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, αθηρωματικός δείκτης, Apo A, Apo B, LpΑ κ.α.
 • Ηλεκτρολύτες: κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, φώσφορος, μαγνήσιο και άλλοι ηλεκτρολύτες.
 • Καρδιακά ένζυμα: CPK, CK-MB, ομοκυστεΐνη κ.α.
 • Βιοχημικές εξετάσεις ούρων, για παράδειγμα κρεατινίνη, μικροαλβουμίνη, λεύκωμα κ.α.).

 

Συμπληρωματικά, διενεργούνται και άλλες εξειδικευμένες βιοχημικές εξετάσεις κατόπιν συνεννόησης. 

Στο εργαστήριο μας δίνεται η δυνατότητα διενέργειας εξειδικευμένων εξετάσεων, κατόπιν συνεννόησης με τον ιατρό. Ενδεικτικά, πραγματοποιούνται μοριακές εξετάσεις, έλεγχος ιστοσυμβατότητας HLA, καρυότυπος περιφερικού αίματος, ποιοτική και ποσοτική ανάλυση γονιδιώματος ιών, έλεγχος αλλεργιογόνων κ.ά.

Έλεγχος Θυρεοειδούς

Γενικές Εργαστηριακές Εξετάσεις

Μικροβιολογικές Εξετάσεις

Προγεννητικός Έλεγχος

Στο εργαστήριο μας παρέχεται μια σειρά εξετάσεων με σκοπό τον πλήρη έλεγχο του θυρεοειδούς αδένα. Συγκεκριμένα, γίνεται έλεγχος και προσδιορισμός των εξής:

 

 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • Anti-TPO
 • Anti-TG

 

Συμπληρωματικά, υπάρχει η δυνατότητα να διενεργηθούν επιπρόσθετος έλεγχος εξειδικευμένων εξετάσεων λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα, για παράδειγμα Θυρεοσφαιρίνη κ.ά.

Η πρόληψη αποτελεί αδιαμφισβήτητα αναπόσπαστο κομμάτι προφύλαξης της υγείας μας συνολικά. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να πραγματοποιούμε όλοι μια σειρά από εξετάσεις σε εξάμηνη βάση (check up). Ο ιατρός Νικόλαος Βουρνούς προτείνει να διενεργούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

 

 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • ΤΚΕ (Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών)
 • Σάκχαρο
 • Νεφρική Λειτουργία (Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ)
 • Ηπατική Λειτουργία (SGOT, SGPT, γGT)
 • Λιπιδαιμικό Προφίλ (Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL/LDL, Αθηρωματικός δείκτης)

 

Το προτεινόμενο πακέτο εξετάσεων διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και το ιστορικό ιατρικό κάθε ασθενή.

Στο μικροβιολογικό τμήμα του εργαστηρίου μας εκτελούνται μικροβιολογικές εξετάσεις και καλλιέργειες των παρακάτω βιολογικών υγρών:

 

 • Ούρα
 • Σπέρμα
 • Προστατικό υγρό
 • Κολπικά υγρά 
 • Ουρηθρικό υγρό
 • Φαρυγγικό υγρό
 • Ωτικό υγρό

 

Συμπληρωματικά, στο μικροβιολογικό τμήμα διενεργούνται εξετάσεις σε δείγματα κοπράνων

Στο εργαστήριο μας πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις που περιλαμβάνονται στον πλήρη προγεννητικό έλεγχο. Συγκεκριμένα:

 

 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης (ανίχνευση στίγματος μεσογειακής αναιμίας)
 • Τεστ δρεπάνωσης (ανίχνευση δρεπανοκυτταρικής αναιμίας)
 • Έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων (ερυθρά, τοξόπλασμα, κυτταρομεγαλοϊός)
 • Έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (π.χ. HIV I/II-AIDS Ηπατίτιδες B-C Σύφιλη RPR κ.ά.)
 • Έλεγχος χλαμυδίων, μυκοπλάσματος, ουρεοπλάσματος
 • Σπερμοδιάγραμμα
 • Ομάδα αίματος-Rhesus

Αιματολογικές Εξετάσεις

Η βασική αιματολογική εξέταση (πραγματοποιείται προληπτικά κάθε 6 μήνες) περιλαμβάνει τη μέτρηση και αξιολόγηση των εξής στοιχείων: 

 

 • Λευκά αιμοσφαίρια, Λεμφοκύτταρα, Μονοπύρηνα, Ουδετερόφιλα, Ηωσινόφιλα, Βασεόφιλα, άτυπα λεμφοκύτταρα, άωρα κοκκιοκύτταρα σε ποσοστό επί τοις % και απόλυτο αριθμό
 • Ερυθρά αιμοσφαίρια, Μέσο όγκο ερυθρών, Αιμοσφαιρίνη, Εύρος κατανομής ερυθρών, Αιματοκρίτη, MCH, MCHC
 • Αιμοπετάλια (PLT), Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων, PCT, MPVΣυμπληρωματικά, διενεργούνται και άλλες αιματολογικές εξετάσεις, για ομάδα αίματος ΑΒΟ, ομάδα Rhesus, Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ), άμεση/έμμεση COOMBS, έλεγχος Δρεπάνωσης, έλεγχος Μεσογειακής Αναιμίας-Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης, Αφυδρογονάση της 6-Φωσφορικής γλυκόζης (G-6-PD) και άλλες εξειδικευμένες αιματολογικές εξετάσεις κατόπιν συνεννόησης.

Ανοσολογικές-Ορμονολογικές Εξετάσεις

Στο εργαστήριο μας διενεργούνται οι παρακάτω ορμονολογικές εξετάσεις:

 

 • Ορμόνες γυναικείας αναπαραγωγής (προλακτίνη, προγεστερόνη, οιστραδιόλη, Β-χοριακή γοναδοτροπίνη, FSH, LH κ.ά.)
 • Ορμόνες ανδρικής αναπαραγωγής (τεστοστερόνη ελεύθερη/ολική κ.ά)
 • Εργαστηριακός έλεγχος προστάτη(PSA/Free PSA)
 • Καρκινικοί δείκτες 
 • Άλλες ορμόνες: ινσουλίνη, καλσιτονίνη, κορτιζόλη, παραθορμόνη, αδρεναλίνη, αλδοστερόνη, έλεγχος επινεφριδίων κ.ά.
 • Ειδικές πρωτεΐνες-ορμόνες: βιταμίνη Β12, φυλλικό οξύ, φερριτίνη, τρανσφερίνη, TIBC, CRP, ρευματοειδής παράγων, C3/C4, ASTO κ.ά.

 

Συνδυαστικά με τις ορμονολογικές ή και μεμονωμένα, μπορούν να πραγματοποιηθούν οι εξής ανοσολογικές εξετάσεις:

 

 • Έλεγχος για αυτοάνοσα νοσήματα (ΑΝΑ, ΑΜΑ, ASMA, anti-DNA, c-ANCA/p-ANCA, Ro/La, anti-Sm, anti-Scl-70, anti-β2 GPI κ.ά.).
 • Ποσοτικός έλεγχος ανοσοσφαιρινών IgA, IgM και IgG.
 • Ανοσολογικός έλεγχος ιογενών-μικροβιακών λοιμώξεων (ερυθρά, τοξόπλασμα, κυτταρομεγαλοϊός-CMV κ.ά.)
 • Έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και λοιμώξεων: AIDS-HIV 1/2, Δείκτες Ηπατίτιδας(Πλήρης Έλεγχος) κ.α.

Βιοχημικές Εξετάσεις

Στο βιοχημικό τμήμα του εργαστηρίου μας πραγματοποιούνται οι εξής βιοχημικές εξετάσεις:

 

 • Έλεγχος διαβήτη: σάκχαρο, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, καμπύλη σακχάρου.
 • Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας: SGOT, SGPT, γ- GT κ.α.
 • Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας: ουρία, κρεατινίνη κ.α.
 • Πλήρες λιπιδαιμικό προφίλ: χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, αθηρωματικός δείκτης, Apo A, Apo B, LpΑ κ.α.
 • Ηλεκτρολύτες: κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, φώσφορος, μαγνήσιο και άλλοι ηλεκτρολύτες.
 • Καρδιακά ένζυμα: CPK, CK-MB, ομοκυστεΐνη κ.α.
 • Βιοχημικές εξετάσεις ούρων, για παράδειγμα κρεατινίνη, μικροαλβουμίνη, λεύκωμα κ.α.).

 

Συμπληρωματικά, διενεργούνται και άλλες εξειδικευμένες βιοχημικές εξετάσεις κατόπιν συνεννόησης. 

Ειδικές Εξετάσεις

Στο εργαστήριο μας δίνεται η δυνατότητα διενέργειας εξειδικευμένων εξετάσεων, κατόπιν συνεννόησης με τον ιατρό. Ενδεικτικά, πραγματοποιούνται μοριακές εξετάσεις, έλεγχος ιστοσυμβατότητας HLA, καρυότυπος περιφερικού αίματος, ποιοτική και ποσοτική ανάλυση γονιδιώματος ιών, έλεγχος αλλεργιογόνων κ.ά.

Έλεγχος Θυρεοειδούς

Στο εργαστήριο μας παρέχεται μια σειρά εξετάσεων με σκοπό τον πλήρη έλεγχο του θυρεοειδούς αδένα. Συγκεκριμένα, γίνεται έλεγχος και προσδιορισμός των εξής:

 

 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • Anti-TPO
 • Anti-TG

 

Συμπληρωματικά, υπάρχει η δυνατότητα να διενεργηθούν επιπρόσθετος έλεγχος εξειδικευμένων εξετάσεων λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα, για παράδειγμα Θυρεοσφαιρίνη κ.ά.

Γενικές Εργαστηριακές Εξετάσεις

Η πρόληψη αποτελεί αδιαμφισβήτητα αναπόσπαστο κομμάτι προφύλαξης της υγείας μας συνολικά. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να πραγματοποιούμε όλοι μια σειρά από εξετάσεις σε εξάμηνη βάση (check up). Ο ιατρός Νικόλαος Βουρνούς προτείνει να διενεργούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

 

 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • ΤΚΕ (Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών)
 • Σάκχαρο
 • Νεφρική Λειτουργία (Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ)
 • Ηπατική Λειτουργία (SGOT, SGPT, γGT)
 • Λιπιδαιμικό Προφίλ (Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL/LDL, Αθηρωματικός δείκτης)

 

Το προτεινόμενο πακέτο εξετάσεων διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και το ιστορικό ιατρικό κάθε ασθενή.

Μικροβιολογικές Εξετάσεις

Στο μικροβιολογικό τμήμα του εργαστηρίου μας εκτελούνται μικροβιολογικές εξετάσεις και καλλιέργειες των παρακάτω βιολογικών υγρών:

 

 • Ούρα
 • Σπέρμα
 • Προστατικό υγρό
 • Κολπικά υγρά 
 • Ουρηθρικό υγρό
 • Φαρυγγικό υγρό
 • Ωτικό υγρό

 

Συμπληρωματικά, στο μικροβιολογικό τμήμα διενεργούνται εξετάσεις σε δείγματα κοπράνων

Προγεννητικός Έλεγχος

Στο εργαστήριο μας πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις που περιλαμβάνονται στον πλήρη προγεννητικό έλεγχο. Συγκεκριμένα:

 

 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης (ανίχνευση στίγματος μεσογειακής αναιμίας)
 • Τεστ δρεπάνωσης (ανίχνευση δρεπανοκυτταρικής αναιμίας)
 • Έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων (ερυθρά, τοξόπλασμα, κυτταρομεγαλοϊός)
 • Έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (π.χ. HIV I/II-AIDS Ηπατίτιδες B-C Σύφιλη RPR κ.ά.)
 • Έλεγχος χλαμυδίων, μυκοπλάσματος, ουρεοπλάσματος
 • Σπερμοδιάγραμμα
 • Ομάδα αίματος-Rhesus

Εργαστήριο

Το μικροβιολογικό εργαστήριο του ιατρού Ν. Βουρνού λειτουργεί τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και ακολουθώντας αυστηρά μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε όλους τους χώρους, με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των επισκεπτών του.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε εξοπλισμό και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας ώστε να παρέχουμε όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα εξετάσεων.